Mokinių taryba 2022 - 2023 m.

Tikslai, uždaviniai:

·       Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiat mokyklos veiklos klausimus;

·      ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietienį socialinį sąmoningumą;

·       puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes;

·      inicijuoti ir organizuoti talkas, pilietines ir prevencines akcijas;

·      skirti didelį dėmesį nuosekliam ir tęstiniam smurto ir patyčių mažinimui.

PIRMININKĖ Meida Vasiliauskytė

PAVADUOTOJA Emilis Kračus

Mūsų mokyklos video kanalas