Pirmokai tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“

Mūsų skubančiame ir modernėjančiame pasaulyje būtent lietuvių rašytojų knygos turtina vaikų kalbą. I a klasės mokiniai dalyvavotarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“.
Projekto tikslas – skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.

 Pirmokai knygą ,,Katinas ir tulpė“ skaitė kartu su savo mamomis, aptarė veikėjus, iliustravo: piešė tulpę ir katiną. Piešiniais papuošė mokyklos biblioteką.

Mūsų mokyklos video kanalas