VAIKAI, TURINTYS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ

Kaip padėti namuose ir mokykloje?

Kas būdinga ADS turintiems vaikams? Dažniausiai jie:

 • Nenustygsta vietoje, nerimsta, mostaguoja rankomis ar kojomis, rangosi;
 • sunkiai sukaupia dėmesį, greitai išsiblaško dėl pašalinių dirgiklių;
 •  nesilaiko žaidimų instrukcijų, taisyklių; sunkai vykdo nurodymus;
 • sunkiai sulaukia žaidimų eilės;
 • skuba atsakyti į klausimus, jų neišklausęs;
 • pernelyg daug kalba, pertraukia kitus, negeba žaisti tyliai;
 •  keičia, neužbaigia įvairių veiklų, nesilaiko numatyto plano;
 • trukdo kitiems vaikams mokytis arba žaisti, įsiterpdami ar nutraukdami šiuos procesus;
 •  veikia impulsyviai, neatsargiai, neatsižvelgia į galimas pasekmes;
 •  pamiršta atsinešti mokomajai veiklai reikalingus daiktus (pieštukus, sąsiuvinius ir pan.);
 • dažnai pameta daiktus, žaislus, aprangos detales.

 

Kaip bendrauti su ADS turinčiu vaiku? Keletas svarbių patarimų TĖVAMS:

1. Padėkite vaikui suprasti savo judrumą kaip problemą, o ne kaip tyčinį veikimą. Netinkamą elgesį dažniausiai paskatina stresas ir nuovargis, tad apgalvokite, kaip sumažinti ar išvengti tokių būsenų. Aptarkite, kaip vaikas galėtų padėti sau, kada būtų reikalinga jūsų pagalba (pvz., ramus perspėjimas sustabdyti netinkamą veiklą).

2. Nekaltinkite vaiko dėl jo ypatumų, stenkitės išsaugoti kantrybę net labiausiai jus iš pusiausvyros „išvedančiose“ situacijose. Atpažinkite jums kylančias neigiamas emocijas - apgalvokite būdus, kurie padės nusiraminti jums patiems („tylos pauzė“, pasitraukimas į kitą kambarį, skaičiavimas iki 10-ties, kvėpavimo pratimai ir pan.)

3. Mažinkite perteklinį vaiko stebėjimą, nuolatinius paliepimus, instruktavimus dėl jo elgsenos. Nuolat stebimas ir kontroliuojamas vaikas neišmoks savireguliacijos. Skatinkite jį patį prisiimti daugiau atsakomybės už netinkamo elgesio padarinius.

4. Ribokite žodžio „Ne“ vartojimą: ADS turintys vaikai girdi šiuos žodžius nuolat - jie tampa nebeveiksmingi. Pasiūlykite alternatyvas („Kambaryje negalima spardyti kamuolio, gali tai padaryti kieme“), informuokite apie pasekmes („Jei spardysi kamuolį, gali sudužti visos lempos“), suteikite pasirinkimo galimybę („Gali susitvarkyti žaislus dabar arba iš karto, kai atsigersi sulčių“).

 5. Imkitės kartu aktyvios veiklos - ADS turinčiam vaikui reikia judėti. Kasdien rasdami laiko bendrai maloniai veiklai, gerinsite ir stiprinsite tarpusavio ryšį. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimus turintys vaikai retai pagiriami. Stenkitės atrasti ir dažniau akcentuoti stipriąsias vaiko savybes - taip skatinsite vaiko savo vertės pajautimą.

6. Būkite atidūs savo vaiko emocinei būsenai - ADS turintys vaikai dažnai nepriimami į bendras vaikų veiklas, jiems sunkiau įsigyti draugų, dėl savo elgesio dažniau būna atstumiami. Išklausykite savo vaiką, priimkite jo jausmus. Nukreipkite jį į patinkančias ir tinkančias veiklas, suteikite malonaus bendravimo akimirkų.

7. Nuosekliai laikykitės užsibrėžtų taisyklių, turėkite aiškią dienotvarkę. Nesitikėkite greitų rezultatų, neišsikelkite nepamatuotų lūkesčių. Nuoseklus sutartų elgesio taisyklių laikymasis, tinkama aplinka bei palaikymas pamažu padės pasiekti geresnę jūsų vaiko savireguliaciją.

ADS sutrikimas nustatomas, kai sunkumai stebimi bent dvejose vaiko gyvenimo srityse (pvz., namuose ir mokykloje). Vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, ugdymas tampa nemenku iššūkiu tėvams ir mokytojams. Siekdami, kad tokių vaikų kasdienybė, mokymasis, elgesys bei socialinis gyvenimas būtų kuo sėkmingesni ir sklandesni, turime sukurti bendrą taisyklių sistemą tiek namie, tiek mokykloje.

 

Pagal: Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos medžiagą;

Parengė: Specialioji  pedagogė Daiva Kaktavičiūtė.


 

Dažniausios vaikų reakcijos stresinėje situacijoje

 

Stresas dažnai pasirodo pykčio ar dirglumo forma. Dažniausiai vaikai tai reiškia tiesiogiai, jų artimiems žmonėms (tėvams, broliams/seserims). Svarbu suprasti, kad pyktis yra natūrali emocija, kuri gali būti išreiškiama priimtinu būdu.

Skausmas gali būti išreikštas per elgesį. Priklausomai nuo amžiaus, gali būti, kad vaikai neišsako nerimo žodžiais. Jie gali pasidaryti dirglūs, nerimastingi, aikštingi, gali kilti dėmesio problemų ar imti bijoti daiktų, reiškinių.

Nuobodulys gali būti susijęs su sunkumais bandant neatsilikti nuo skirtingo nuotolinio mokymosi tempo. Karantino metu, vaikui tenka mokytis nuotoliniu būdu. Svarbu suprasti, kad radikalus aplinkos pasikeitimas gali sukelti sumišimą ir paskatinti sunkumus sekant instrukcijas. Nuraminkite vaikus ir paaiškinkite jiems, kad šie užsitęsę pasikeitimai yra tam, kad apsaugotume vieni kitus nuo ligos (viruso).

Didesnio dėmesio reikalavimas iš tėvų (globėjų). Mažesni vaikai gali bijoti, kad jiems, ar jų artimiesiems nutiks kas bloga, tad gali kili sunkumų atsiskiriant nuo suaugusiųjų. Tokiu atveju vaikai stengsis būti greta tėvų, gali reikalauti miegoti kartu, nesutikti su pasilikimu namie be tėvų ir pan.

Miego ar valgymo sunkumai. Sunkumai užmiegant, dažni prabudimai ir košmarai arba miegojimas ilgiau nei įprastai – reakcijos, kurios gali kilti vaikui išgyvenant sudėtingas situacijas.

Energijos trūkumas. Ilgesnį laiką būnant stresinėje situacijoje vaikus gali apimti nepaaiškinamo nuovargio jausmas, gali kilti sunkumų socialiniuose santykiuose bei polinkis į saviizoliaciją (noras būti vienam). Svarbu prisiminti, kad visos šios reakcijos yra normalios, ypač kai yra nutikęs reikšmingas pokytis vaiko kasdieniame gyvenime.

Kaip galite padėti vaikui?

Leiskite vaikui žinoti, kad yra normalu jaustis išsigandusiam, sukrėstam, sunerimusiam, supykusiam, liūdinčiam. Paaiškinkite, kad visi kylantys jausmai yra natūralūs, kad šiuos jausmus jaučia visi žemės žmonės.

 Neneikite to ką jaučiate Jūs. Paaiškinkite vaikui, kad normalu, jog suaugusieji taip pat turi emocines reakcijas po netikėto įvykio, kad visos reakcijos yra natūralios ir suvaldomos. Parodykite kaip reikia elgtis jaučiant stiprius jausmus (galima kalbėti apie jausmą, nupiešti jį, fiziškai išveikti, pavyzdžiui šokant pagal mėgstamą muziką, dainuojant, sutvarkant savo daiktus, pučiant balionus ir juos sprogdinant ir pan.). Šitaip vaikai išmoks, kad gali pasitikėti jumis ir kalbėti apie savo emocinę būseną.

 Nesakykite tokių dalykų kaip: „Galėtų būti ir blogiau:, „Negalvok apie tai“, „Dėl šio įvykio tu jausiesi stipresnis“. Tokie ir panašūs pasakymai nesuteikia galimybės vaikui parodyti savo išgyvenimus, nesuteikia nusiraminimo.

 Jei vaikams pasireiškia pykčio proveržiai, įvardinkite. Jei vaikams pasireiškia pykčio proveržiai, įvardinkite pykčio kilimo priežastis žodžiais, nes tai moko vaikus kontroliuoti, reguliuoti savo emocijas. Pavyzdžiui: „Ar tu esi piktas? Kas tave supykdė? Papasakok man, kas tave supykdė? ir pan.

Sakykite tiesą ir laikykitės faktų. Nesielkite taip, lyg nieko nebūtų įvykę ir nebandykite to, kas vyksta sumenkinti. Vaikai gali būti itin pastabūs, todėl jie nerimaus dar labiau, jei supras, kad jūs kažką slepiate. Informacija apie vykstančius įvykius vaikams pateikiama atsižvelgiant į vaiko amžių ir raidos stadijas.

Vartokite paprastus terminus, tinkamus vaiko amžiui, neperkraukite informacijos traumuojančiomis detalėmis. Jei užduodamas klausimas jums per sunkus, neskubėkite ir atsakykite maždaug taip: „Aš šito nežinau, paieškosiu daugiau informacijos ir kai surasiu, būtinai tau paaiškinsiu, gerai?“.

Parodykite vaikams, kad jie ir kiti jam svarbūs žmonės yra saugūs dabar. Visuomet suteikite informaciją, kuri atitinka realybę ir faktus. Kalbėkite ramiu, savimi pasitikinčiu balsu.

Apribokite žiniasklaidos poveikį. Žmonės, kuriems kyla grėsmė dėl koronaviruso, nori suprasti kas vyksta, tad praleidžia daug laiko skaitydami, žiūrėdami naujienas. Svarbu nepalikti vaikų vienų žiūrėti tokių programų, nes kyla grėsmė, jog vaikas netinkamai supras pateiktą informaciją, pernelyg išsigąs, pakils nerimo lygis ir pan. Būtina, kad suaugęs vaikams paaiškintu ką reiškia rodoma, skaitoma naujiena. Skirkite pakankamai dėmesio atsakymui į vaikui kylančius klausi mus.

Kiek įmanoma labiau palaikykite šeimos rutiną. Tai svarbus, nes suteikia nusiraminimą. Rutinos laikymasis yra pats natūraliausias ir sveikiausias dalykas, kurį galite padaryti vardan vaikų ir savo pačių stabilios emocinės būsenos išlaikymo.

 

Parengė mokyklos psichologė Laima Radavičienė, pagal: Vaikai karantine rekomendacijas.

Kaip vaikams padėti mokytis atsakingo elgesio?

Atsakomybė– tai vaikui įskiepyta vertybių sistema: tai, kaip jis žiūri į gyvenimą ir aplinkinius žmones, tai, kaip jis suvokia savo laisvę, teises ir pareigas. Yra vaikų, kurie gali būti labai pareigingi namuose ir mokykloje: jie visuomet susitvarko savo kambarį, atlieka jiems paskirtus namų ruošos darbus ir puikiai mokosi, tačiau jie nesugeba priimti atsakingų sprendimų, nes tariama jų atsakomybė tėra aplinkinių primestos normos. Tokie vaikai nuo mažens pripratę daryti tai, ko iš jų prašoma, tačiau atėjus laikui priimti savarankišką sprendimą, jie sustoja kryžkelėje, ir negali apsispręsti, kuriuo keliu pasukti, nes jų gebėjimas spręsti ir rinktis pagal vertybes nėra pakankamai išugdytas. Šis pavyzdys puikiai atskleidžia, kad atsakomybės jausmo neįmanoma primesti. Jį reikia ugdyti, rodant tinkamą pavyzdį arba kitaip tariant, pavyzdžiais skiepijant vertybes. Atsakomybės ugdymas prasideda ne nuo vaiko, o nuo tėvų požiūrio ir nuostatų.

Kaip vaikai išmoksta atsakingo elgesio?

 Yra trys pagrindiniai būdai, kaip vaikai to išmoksta.

Įgimtas „geras“ elgesys Su šiais vaikais tėvai paprastai turi mažai rūpesčių. Jiems nereikia kelis kartus priminti to, ką jie turi padaryti.

„Nuostatos“ vaikai

Šiems vaikams iš pradžių reikia suprasti, kodėl jie turi atlikti tam tikrus darbus. Kai jie supranta konkretaus veiksmo priežastis ir pasekmes, tuomet vykdo tai, ko iš jų prašo suaugusieji. Keičiant šių vaikų elgesį labai svarbu su jais kalbėti ir skiepyti arba keisti jų nuostatas. Šiems vaikams reikia suteikti įvairią informaciją, leisti pasižiūrėti į viską iš skirtingų požiūrio taškų, nurodyti logines pasekmes. Kai susiformuoja atitinkamą nuostatą, paprastai taip ir elgiasi, pvz., jei supranta, kodėl reikia ruošti namų darbus, jie jos ir ruošia. „Elgesio“ vaikai

Šių vaikų neveikia jokie paaiškinimai, įtikinėjimai, įrodinėjimai, kaltinimai ar pan. Jiems galima šimtą kartų aiškinti, kodėl reikia sutvarkyti kambarį arba atlikti namų darbus, bet jie vis tiek to nedarys. Nuostatas jie susidaro tik tuomet, kai tam tikras elgesys tampa jų įpročiu. Atsakomybės juos galima išmokyti ne keičiant jų nuostatas, o leidžiant jiems patirti pasekmes. Tai, ką daro tėvai, yra daug svarbiau nei tai, ką jie sako. Kuo dažniau vaikas priverstas elgtis tam tikru būdu (patinka jam tai ar nepatinka), tuo greičiau jis įgis atitinkamą nuostatą. „Elgesio“ vaikai neturi daug vidinės kontrolės, o jų savireguliacijos įgūdžiai yra gana prasti. Siekdami išmokyti vaiką savidrausmės ir atsakomybės tėvai gali pasinaudoti šiais patarimais:

Aiškių taisyklių ir pasekmių nustatymas:

Aiškiai pasakykite vaikui, ko iš jo tikitės. Taip pat pasakykite, kas atsitiks, jei jis įvykdys tai, ko prašote ir kas atitiks, jei jis atsisakys tai atlikti. Pasekmės turi būti konkrečios ir realiai įgyvendinamos. Geriausia jei jos bus tuojau pat po tam tikro vaiko elgesio pasirinkimo (ne po pusės metų).

Supažindinti vaikus su taisyklėmis ir pasekmėmis dar prieš taisyklių sulaužymą:

Tokiu būdu vaikas mokosi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir netenka iliuzijos, kad už jo elgesį atsakingi kiti žmonės.

Pagal: psichologės Ingos Jankauskienės medžiagą

Parengė specialioji pedagogė Raimonda Stanienė


 

Kaip tinkamai pagirti savo vaiką?

1. Patraukite vaiko dėmesį (žiūrėkite į jį/ją ir ištarkite jos/jo vardą);

2. Vaikui konkrečiai pasakykite, ką jis/ji gerai padarė. Pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad padėjai man suplauti indus, paserviruoti stalą, surūšiuoti skalbinius ir t.t.;

3.  Iš karto pagirkite už teigiamą elgesį. Taip vaikas supras už ką yra giriamas;

4. Pagirkite kai vaikas pasielgė taip, kaip buvo prašomas;

5. Girkite besąlygiškai (nepriminkite vaikui ankstesnio jo blogo elgesio);

6. Būkite nuoširdus ir visuomet sakykite tai, ką iš tikrųjų galvojate. Vaikai jaučia kai jūs perdedate.

7. Gerą poveikį gali turėti pagyrimo ir atlygio derinys. Atlygis naudojamas taip pat kaip ir gyrimas.

8. Atlygis gali būti nematerialus: plojimai, apkabinimas, bučinys, pasakos skaitymas ar kita vaikui patinka.

9. Galite sugalvoti vaikams paskatinimo sistemą. Pavyzdžiui, už tinkamą elgesį, tu gauni vieną lipduką. Surinkus dešimt šypsenėlių, liuksų, pliusiukų vaikas gauna atlygį: materialų ar nematerialų;

10. Svarbu - lako tarpas tarp tinkamo vaiko poelgio ir atlygio neturi būti ilgas. Atsižvelkite į vaiko amžių!;

 

Pagal:  ,,UGDYKIME KARTU“

Parengė specialioji pedagogė Daiva Kaktavičiūtė


 

Patarimai, kaip save tausoti nuotolinio mokymo metu.

Nuotolinis ugdymas sudarė galimybes mokiniams įgyti naujų kompetencijų arba tobulinti turimas: ne tik skaitmeninio raštingumo, bet ir planavimo, savarankiškumo įgūdžius. Šių įgūdžių turėjimas, savo ruožtu, siejosi su didesne mokymosi sėkme.

 

Rekomendacijos tėvams:

1.Pakankamą fizinį aktyvumą ir buvimą lauke – ne mažiau kaip vieną valandą per dieną vaikai turi užsiimti aktyvia fizine veikla ar vaikščioti / žaisti / aktyviai leisti laiką gryname ore; mažiausiai pusę valandos vaikai turi būti dienos šviesoje lauke. Mokymosi metu daryti pertraukas, kurių metu vaikai atliktų fizinius pratimus. Net jeigu namuose mažai vietos, tinka ant durų ar sienos pakabinamas mažas krepšys, minkštų kamuoliukų arba popieriaus gniūžčių mėtymui; pripučiami kamuoliai sportavimui ar sėdėjimui; sukamoji (sportavimo) lėkštė pratimams liemeniui, nugarai; nedideli svarmenys; stalo teniso raketė su kamuoliuku; kitos priemonės pirštų ir riešų mankštai.

2. Pastovų miego režimą ir pakankamą miego trukmę – labai svarbu, kad vaikai eitų miegoti ir keltųsi pastoviu laiku, ir kad miego trukmė būtų ne mažesnė kaip 10 val. pradinukams iki 10 metų amžiaus, ir ne mažesnė kaip 9 val. 11-12 metų mokiniams bei paaugliams. Vaiko miegamajame kambaryje ar poilsio zonoje neturi būti jokio veikiančio ekraną turinčio IT prietaiso ir kad prietaisai (ypač išmanieji telefonai), kurių pagalba jungiamasi prie interneto, vaikui ar paaugliui einant miegoti būtų jam nepasiekiami (laikomi kitame kambaryje, virtuvėje, koridoriuje).

3. Vaikų sveikatos stiprinimą ir regėjimo sutrikimų, galvos skausmų, nuovargio bei viršsvorio prevenciją – kalbėkitės su vaikais apie sveikos gyvensenos principus, apie tai, kas padeda jaustis ir išlikti žvaliems ir sveikiems. Pertraukų metu skatinkite vėdinti patalpą, o ne užkandžiauti. Antroje dienos pusėje venkite daug angliavandenių turinčių patiekalų. Atlikite su vaikais pratimus sprandui, nugarai, akims. Jeigu tenka ilgiau žiūrėti į ekranus, skatinkite dažnai mirkčioti, naudokite dirbtines ašaras, nustatykite vaizduoklį akių lygyje, kas 20 min skatinkite atitraukti žvilgsnį nuo ekrano ir 20 sekundžių žiūrėti į objektą esantį už 6 metrų. Efektyviai leiskite laiką su vaikais: žaiskite stalo ar judrius žaidimus, skaitykite, išeikite pasivaikščioti.

4. Jūsų pačių gerą emocinę bei fizinę savijautą, streso bei krizinių situacijų valdymą – būtinai turite pasirūpinti savo sveikata ir savijauta. Neretai vaiko emocinės problemos ir ypač netinkamas elgesys tik signalizuoja apie bendrą įtampą namuose arba yra jūsų pačių patiriamos įtampos atspindys. Be to, esate pagrindiniai ir patys svarbiausi elgesio ir sveikos gyvensenos pavyzdžiai savo vaikams. Todėl būtina jums, vaiko tėvams ar globėjams, pasirūpinti tinkamu miego režimu, pakankamu fiziniu aktyvumu, riboti ekranų laiką laisvalaikio veikloms. Jeigu turite didelių rūpesčių, patiriate emocinių sukrėtimų, būtinai pasitelkite jums artimų žmonių arba specialistų pagalbą. Kreipkitės į mokyklos psichologą, specialųjį ar socialinį pedagogą, socialinį darbuotoją; skambinkite pagalbos telefonais į Tėvų liniją. Jeigu vaikas turi mokymosi sunkumų, jam reikalinga pagalba mokantis, būtinai kreipkitės į mokyklos specialistus arba administraciją, kad tokia pagalba jums būtų užtikrinta.

5. Mokymuisi palankią aplinką – padėkite, o svarbiausia, netrukdykite vaikams mokytis ir mokytojui mokyti. Gerbkite mokytojo teisę į darbo bei poilsio laiką ir pasirinkimą mokyti tam tikru būdu pagal turimas galimybes, drauge aptarkite galimus sunkumų sprendimo būdus, geranoriškai bendradarbiaukite su mokytoju ugdant vaiką. Pasinaudokite proga įsigilinti į individualią savo vaiko mokymosi specifiką, skatinkite jo savarankiškumą ir atsakomybę. Pasitarkite su vaiko mokytojais arba švietimo pagalbos specialistais, kaip veiksmingiausiai galite padėti savo vaikui mokytis, kaip ugdyti jo savarankiškumą, planavimo gebėjimus, mokymosi įgūdžius. Su vaiku sudarykite aiškią dienotvarkę ir padėkite jos laikytis.

6. Gerą emocinę savijautą ir bendravimą – nuolat domėkitės vaikų emocine būsena, atkreipkite dėmesį į pasikeitusį elgesį ar užsisklendimą. Kalbėkitės su vaiku mažiausiai 10-15 min per dieną. Prieš miegą išjunkite visus namie esančius prietaisus su ekranais ir tiesiog pasikalbėkite su vaikais, pasidalinkite dienos įspūdžiais (ypač džiugiais) ir aptarkite kitos dienos planus. Kartu paskaitykite – pasirinktinai – pasakas, anekdotus, eilėraščius, trumpus apsakymus. Karantino laikotarpiu laikantis saugumo reikalavimų ir nustatytų ribojimų, sudarykite sąlygas vaikams bendrauti su bendraamžiais. Padėkite organizuoti nuotolinius susitikimus, vakarėlius ar pokalbius su draugais bei artimaisiais.

7. Laiko ribojimą prie ekranus turinčių prietaisų, ypač turinčių galimybę jungtis internetu, – pradinio mokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama ne daugiau kaip dvi valandos prie ekranų per dieną; paaugliams rekomenduojama naudotis ekranais (ir internetu) ne daugiau kaip keturias valandas per dieną, įskaitant mokymąsi bei laisvalaikio pramogas. Svarbu, kad namuose nebūtų jungiamas TV kaip fonas, kad vaikai ir kiti šeimos nariai nesinaudotų ekranais valgymo metu. Laikas prie ekranų ypač turi būti ribojamas mokymosi sunkumų, savireguliacijos ir dėmesio problemų turintiems vaikams. Pasitelkite programėles, leidžiančias apriboti interneto naudojimą. Padėkite vaikui susiplanuoti, kaip veiksmingai išnaudoti laiką, kuris jiems skiriamas prisijungimui internete arba buvimui prie ekrano. Drauge su vaiku pasidomėkite saugiu internetu.

 

Parengta pagal  „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rekomendacijas.

                Parengė mokyklos vyr. socialinė pedagogė Magdelena Želvienė


 

Mūsų mokyklos video kanalas