Kodėl svarbu kalbėti apie gabius vaikus?

Tinkama aplinka padeda atskleisti gabumus

Daugeliui suprantama, kad vaikai, kuriems kyla sunkumų mokykloje, turėtų gauti pagalbą ir specialią jiems pritaikytą programą, kad sėkmingai mokytųsi drauge su kitais vaikais.  

Tačiau kodėl reikia kalbėti apie gabius vaikus? Jiems ir taip gerai sekasi, jie turi aukštą intelektą, geba efektyviai mąstyti. Juk gali būti, kad gabūs vaikai patys suras sprendimus net tuomet, kai jiems neskiriama reikalingo dėmesio. Galbūt jie gali puikiai mokytis savarankiškai?

Tyrimai rodo, kad net jei turime įgimtų gebėjimų, nebūtinai juos paversime realiais pasiekimais. Gebėjimų atskleidimas labai priklauso nuo esamos aplinkos palankumo. Jei aplinka palanki, vaiko gebėjimai gali sėkmingai atsiskleisti ir duoti gerų rezultatų. Jei aplinka vidutiniškai palanki – gebėjimai gali išryškėti, bet neįgaus maksimalios išraiškos. Jei aplinka nepalanki, vaiko gebėjimai gali ir visai neatsiskleisti. Palanki vaikams aplinka – tai nėra rožinis šiltnamis, kaip kartais manoma.

Palanki aplinka apima ir sunkumus, iššūkius, vaiko amžių atitinkančią riziką, kartu tai ir pagarba vaiko poreikiams, jausmams, mintims, pozityvus dėmesys ir reikalinga pagalba. Gebėjimams palanki aplinka yra tokia, kurioje yra pakankamai galimybių ir iššūkių, skatinančių naudoti savo gebėjimus, kartu tai ir emocinis saugumas, leidžiantis rizikuoti.

Įprastai vaikų gabumai ima ryškėti mokykloje per akademinius pasiekimus. Tačiau tyrimai, atlikti Lietuvoje, rodo, kad net 40 proc. gabių mokinių (du gabūs mokiniai iš penkių) mokykloje mokosi tik vidutiniškai ar prastai. Net ir gabių mokinių, kurie mokykloje mokosi gerai, gabumai nebūtinai atsiskleidžia visiškai, nes dalis gabių vaikų mokykloje stengiasi tik tiek, kiek pakanka geram įvertinimui gauti. Tačiau gali būti, kad, esant jų gebėjimus atitinkantiems iššūkiams ar palankesniam ugdymui, tokių vaikų gebėjimai leistų pasiekti žymiai aukštesnių rezultatų.

Tinkama aplinka gali pagerinti ir gabių vaikų savijautą. Kai gabūs vaikai jaučiasi priimami, kai sudaromos sąlygos atsiskleisti ir realizuoti jų gebėjimus, kurti ir tobulėti, jie jaučiasi laimingesni. Jei norime, kad gabūs vaikai visiškai atsiskleistų ir išnaudotų savo turimus gabumus, turime suprasti gabius vaikus, mokėti juos atpažinti ir gebėti sukurti tokią aplinką, kurioje jie norėtų ir galėtų reikštis.

Gabių vaikų atpažinimas gali padėti gabiems vaikams

• Gabių vaikų atpažinimas gali padėti gabiems vaikams pajausti, kad aplinkiniai juos supranta.

 • Gabių vaikų atpažinimas gali padėti patiems vaikams geriau save pažinti ir geriau pasinaudoti savo stiprybėmis.

 • Gabių vaikų atpažinimas gali padėti gauti efektyvesnį ugdymą, kai sėkmingiau išnaudojamas laikas ir kiti resursai.

Gabių vaikų atpažinimas naudingas ir kitiems

• Darbas su gabiais vaikais gali įkvėpti mokytojus, tėvus ir visą bendruomenę.

• Kai gabūs vaikai geriau jaučiasi mokykloje, aktyviau dalyvauja įvairiose veiklose, prisideda ir prie mokyklos gerinimo savo idėjomis, kūrybiškumu ir kt.

 • Gabių vaikų atpažinimas ir tinkamas ugdymas gali prisidėti prie visos mokyklos akademinių pasiekimų lygio gerinimo, nes gabūs mokiniai pagal savo galimybes pasieks daugiau, negu pasiekia dabar.

• Dėmesys gabiems vaikams gali paskatinti pozityvios visuomenės auginimą. Kai sukursime aplinką, palankią gabių vaikų gebėjimams skleistis, gabūs vaikai daugiau prisidės prie atradimų, naujovių, visuomenės gyvenimo gerinimo.

Parengė mokyklos psichologė Laima Radavičienė, pagal:„Tėvams apie gabius vaikus“

Mūsų mokyklos video kanalas