Mūsų Užgavėnės - žaismės ir atsipalaidavimo nuo kasdienybės šventė!

Šiandien sustojome į kelis ratus progimnazijos stadione, kad žiemą išvarytume, kuo greičiau pavasarį prišauktume, įvairiausias negandas išvytume. Sudeginę Morę, privalgėme apvalių blynų, nes tas, kas apvalus, neprieinamas jokiam blogiui. Mūsų blynai karšti, dideli, geltoni – jie mus džiugino kaip sugrįžtančios saulės simbolis.

Mūsų mokyklos video kanalas