KULTŪRINĖ – PAŽINTINĖ DIENA ,,ETNOKULTŪROS ŽENKLAI“

Lapkričio 11 dieną progimnazija šurmuliavo kitaip, nes visos jos erdvės buvo nužymėtos etnokultūros ženklais.

Žemaičių tarmės unikalumas, senoviniai ilgio matai žemaitiškai ir klausimų lietus: kas yra iškala, cėpės, undaruoks, kūlis, kokį matą reiškia alkūnė, sieksnis, uolektis, varstas...?

Lietuvių liaudies instrumentai tiesiog užbūrė – skrabalai ir tabalai, molinukai ir birbynės, daudytės ir skudučiai, kanklės ir basetlės. Mokiniai grojo patys, instrumentų galimybes demonstravo mokytojas Rokas, o suburtas ansamblis improvizavo pagal žinomą melodiją.

Šokių mokytoja Sonata visus išjudino vos ne iki devinto prakaito: šokom pliaukštpolkę ir polką keturinę, malūnėlį ir trepsiuką!

Tikri etnokultūros slėpiniai atsivėrė, kai bandėme nueiti dalį lino mūkos kelio – šukuočiai ir brauktuvai, mintuvai ir vytuvai, verpimo ratelis ir kočėlas su rinte, senoviniai žaidimai, pačių dekoruoti ąsočiai ir mįslės, kurias įminę atpažinom senovinius rakandus...

Nuo pirmadienio mokyklos erdvės primins etnokultūros ženklus, kurie atgijo šiandien.

Mūsų mokyklos video kanalas