Pranešimas

Sveiki, Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai,

Prieš dvi savaites buvo nutrauktas įprastas mokyklos darbas. Pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, administracijai pastarosios dienos tapo karšto darbymečio išbandymu – aktyviai mokėmės, įvaldėme daugybę mokymosi platformų ir įrankių, ieškojome ir sisteminome mokomąją medžiagą, sėmėmės ir dalijomės patirtimi organizuojant veiklą mokiniams naujos realybės sąlygomis.

                      Jaučiamės sustiprėję metodiškai, atnaujinę komunikacines žinias ir įveikę vidines nerimastingas nuotaikas. Tad kviečiame visą didžiulę Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių ir jų tėvelių  bendruomenę kartu su mumis kovo 30 dieną darniai žengti kitokio – nuotolinio mokymosi keliu.

                      Vyks visos kiekvieno dalyko pamokos numatytos mokyklos ugdymo plane. Mokytojai su mokiniais bendraus  ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: realiuoju laiku planuojame organizuoti pamokas įprastu pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku, nerealiuoju laiku galės būti organizuojamos konsultacijos, bus atliekamos tam tikros užduotys (TV laidų, filmų peržiūra, kūrybiniai darbai). Pradinių klasių mokytojos pasiūlys mokiniams karantino metu laikytis kitokios nei įprasta dienotvarkės. Mokytojai TAMO  dienyne sistemingai skelbs pamokų temas, klasės bei namų darbus, prisegs reikalingą mokamąją medžiagą, nurodys užduotis.

Kaip ir esame įpratę rūpimomis temomis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu mokytojai, mokiniai ir tėvai galės bendrauti žinučių pagalba TAMO dienyne, uždarose socialinių tinklų grupėse,  dažniau bendrausime telefonu. Kviečiame visus suaugusiuosius aktyviai komunikuoti tarpusavyje, priimti sprendimus grupėse,  išlaikyti bendrystę, laikytis etikos ir asmens duomenų saugos normų bei nuostatų. Klasių vadovams išlieka pareiga palaikyti ryšį su auklėtiniais bei jų tėvais. Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje ar Tamo.

2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Laikas pasitikrinti, ar stipri bendruomenė esame, ar sugebėsime kartu įveikti iškeltus iššūkius, ar išgirsime vienas kitą.

Nuotolinio mokymo(si) ir komunikavimo laikas prasideda. Sėkmės visiems!

Mokyklos administracija

Mūsų mokyklos video kanalas